საარჩევნო ადმინისტრაციისა და ადგილობრივ დამკვირვებელ ორგანიზაციათა ქცევის კოდექსი

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციისა და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ერთობლივ ქცევის კოდექსს მოაწერეს ხელი. დოკუმენტი მიზნად ისახავს 2016 წლის პარლამენტის არჩევნების სამართლიანად და გამჭვირვალედ ჩატარების ხელშეწყობას, კანონის უზენაესობის პატივისცემას და ძირითადი საარჩევნო პრინციპების განხორციელებას. Continue reading “საარჩევნო ადმინისტრაციისა და ადგილობრივ დამკვირვებელ ორგანიზაციათა ქცევის კოდექსი”

ცესკომ და ადგილობრივმა დამკვირვებელმა ორგანიზაციებმა ქცევის კოდექსს მოაწერეს ხელი

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და ადგილობრივმა დამკვირვებელმა ორგანიზაციებმა დღეს ქცევის (ეთიკის) კოდექსს მოაწერეს ხელი. აღნიშნული დოკუმენტი 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის შემუშავდა Continue reading “ცესკომ და ადგილობრივმა დამკვირვებელმა ორგანიზაციებმა ქცევის კოდექსს მოაწერეს ხელი”

,,საზოგადოებრივი დამცველი” აცხადებს მოხალისე დამკვირვებელთა მიღებას

➡️ არასამთავრობო ორგანიზაცია “საზოგადოებრივი დამცველი”, თბილისის მასშტაბით, აცხადებს მოხალისე დამკვირვებლების მიღებას, 2018 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიაში მონაწილეობისათვის. Continue reading “,,საზოგადოებრივი დამცველი” აცხადებს მოხალისე დამკვირვებელთა მიღებას”

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას (ცესკო), თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორის კომისიას, 15 ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციასა და 6 პოლიტიკურ პარტიას შორის ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი გაფორმდა. Continue reading “ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის”

ამომრჩეველთა ინფორმირება 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის

2018 წლის 1 აგვისტოდან ,,საზოგადოებრივი დამცველი” ახორციელებს პროექტს ,,ინფორმირებული ამომრჩევლები დემოკრატიული არჩევნებისთვის”.  Continue reading “ამომრჩეველთა ინფორმირება 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის”

უწყებათაშორისი კომისიის მეხუთე სხდომა

2018 წლის 7 სექტემბერს, ,,საზოგადოებრივი დამცველის” წარმომადგენელი უწყებათაშორისი კომისიის მეხუთე სხდომას დაესწრო. Continue reading “უწყებათაშორისი კომისიის მეხუთე სხდომა”

ამომრჩეველთა ინფორმირება 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის

2018 წლის 1 აგვისტოდან ,,საზოგადოებრივი დამცველი” ახორციელებს პროექტს ,,ინფორმირებული ამომრჩევლები დემოკრატიული არჩევნებისთვის”. Continue reading “ამომრჩეველთა ინფორმირება 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის”

ამომრჩეველთა ინფორმირება 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის

2018 წლის 1 აგვისტოდან ,,საზოგადოებრივი დამცველი” ახორციელებს პროექტს ,,ინფორმირებული ამომრჩევლები დემოკრატიული არჩევნებისთვის”.  Continue reading “ამომრჩეველთა ინფორმირება 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის”

ინფორმირებული ამომრჩევლები დემოკრატიული არჩევნებისთვის

2018 წლის 1 აგვისტოდან ,,საზოგადოებრივი დამცველი” ახორციელებს პროექტს ,,ინფორმირებული ამომრჩევლები დემოკრატიული არჩევნებისთვის”.  Continue reading “ინფორმირებული ამომრჩევლები დემოკრატიული არჩევნებისთვის”

ინფორმირებული ამომრჩევლები დემოკრატიული არჩევნებისთვის

2018 წლის 1 აგვისტოდან ,,საზოგადოებრივი დამცველი” ახორციელებს პროექტს ,,ინფორმირებული ამომრჩევლები დემოკრატიული არჩევნებისთვის”.  Continue reading “ინფორმირებული ამომრჩევლები დემოკრატიული არჩევნებისთვის”