ვიშეგრადის აკადემია კულტურის მენეჯმენტში 2  (VACuM2) 

  

პროექტის დასახელება:   ვიშეგრადის აკადემია კულტურის მენეჯმენტში2  (VACuM2) 

პროექტის დონორი:  ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი 

პროექტის ხანგრძლივობა:  2017-2018 

 

 

 

მიმდინარე

 ძლიერი პოლიტიკური პარტიები დემოკრატიული არჩევნებისთვის  

  

პროექტის დასახელება:  ძლიერი პოლიტიკური პარტიები დემოკრატიული არჩევნებისთვის (ფარავს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონს)  

პროექტის დონორი:  საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

პროექტის ხანგრძლივობა:   01.05.2017-01.08.2017  

 

 

 

დასრულებული

 ქვეყანაში დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების რეინტეგრაციის ხელშეწყობა

  

პროექტის დასახელება:   ქვეყანაში დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების რეინტეგრაციის ხელშეწყობა (ფარავს სამ რეგიონს – თბილისი, მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო ქართლი) 

პროექტის დონორი:   საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

პროექტის ხანგრძლივობა: 20.04.2017-20.03.2018  

 

 

მიმდინარე 

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ინტეგრაცია საქართველოში 

  

პროექტის დასახელება:   საერთაშორისო ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ინტეგრაცია საქართველოში

პროექტის დონორი:  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო და  UNHCR 

პროექტის ხანგრძლივობა:  20.04.2017-20.03.2018 

 

 

მიმდინარე

 ქვეყანაში დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების რეინტეგრაციის ხელშეწყობა 

  

პროექტის დასახელება:   ქვეყანაში დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების რეინტეგრაციის ხელშეწყობა (ფარავს სამ რეგიონს – თბილისი, მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო ქართლი) 

პროექტის დონორი:   საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

პროექტის ხანგრძლივობა: 31.05.2016-31.03.2017  

 

 

დასრულებული 

 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დაკვირვება  შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის და თბილისის დევნილთა ჩასახლებებში და კონფლიქტისპირა სოფლებში 

  

პროექტის დასახელება:   2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დაკვირვება  შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის და თბილისის დევნილთა ჩასახლებებში და კონფლიქტისპირა სოფლებში

პროექტის დონორი:  ფონდი ღია საზოგადოება – საქართველო

პროექტის ხანგრძლივობა:  27.07.2016-27.11.2016 

 

 

დასრულებული 

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა 

  

პროექტის დასახელება:   2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა

პროექტის დონორი:  საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

პროექტის ხანგრძლივობა:   07.08.2016-07.10.2016  

 

 

დასრულებული 

ქვეყანაში დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების რეინტეგრაციის ხელშეწყობა 

  

პროექტის დასახელება:   ქვეყანაში დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების რეინტეგრაციის ხელშეწყობა (ფარავს სამ რეგიონს – თბილისი, მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო ქართლი) 

პროექტის დონორი:   საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

პროექტის ხანგრძლივობა31.05.2015-31.03.2016 

 

 

დასრულებული 

 2015 წლის 31 ოქტომბრის პარლამენტის შუალედური არჩევნების პროცესში ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირებულობის გაზრდა 

 

პროექტის დასახელება:   2015 წლის 31 ოქტომბრის პარლამენტის შუალედური არჩევნების პროცესში ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირებულობის გაზრდა

პროექტის დონორი:  საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

პროექტის ხანგრძლივობა: 2015 წელი

 

დასრულებული 

 მცხეთისა და გორის რაიონის მუნიციპალიტეტების საქმიანობის გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ამაღლების ხელშეწყობა   

    

პროექტის დასახელება:   მცხეთისა და გორის რაიონის მუნიციპალიტეტების საქმიანობის გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ამაღლების ხელშეწყობა

პროექტის დონორი ფონდი ღია საზოგადოება – საქართველო

პროექტის ხანგრძლივობა:  01.06.2015-15.12.2015 

 

 

დასრულებული